Menu

Klantenportaal

Nieuws

Welkomstbericht van ondernemersorganisatie RailGood aan de nieuwe Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, de heer Barry Madlener

13 Juni 2024

Concrete voorstellen en prioriteiten van RailGood voor het regeerakkoord en de beleidsagenda van Infrastructuur en Waterstaat om het potentieel van het spoorgoederenvervoer veel beter te kunnen benutten. Aanvullend beleid en bijpassende focus en daadkracht dringend noodzakelijk:

 1. Zet de gebruikers van het spoor op 1 door te investeren in concurrerende spoorinfrastructuur en te zorgen voor een gelijk en eerlijk speelveld tussen vervoerwijzen en met omringende landen:
  1. Breng de spoor(goederen)infrastructuur op orde.
  2. Verlaag de infraheffingen op opstellen en rangeren van goederentreinen fors en zorg voor een eerlijk en gelijk marktspeelveld tussen vervoerwijzen en met omringende landen.
  3. Herijk de huidige Nederlandse implementatie van het digitale Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS grondig, ondersteun de spoorgoederenvervoerders in Nederland bij de voor hen peperdure en onrendabele stapgewijze vervanging van het nationale beveiligingssysteem ATB door ERTMS. Rol na succesvolle ingebruikname voor vervoersexploitatie van de eerste spoorlijnen na 2030 corridor-gewijs ERTMS landelijk uit (dus zonder deeltrajecten met ATB).
  4. Investeer in opwaardering van de achterlandspoorlijnen voor de Nederlandse havens en terminals door deze geschikt te maken voor goederentreinen met een lengte van 740 meter.
  5. Stuur op concurrerende en voldoende spoorcapaciteit voor goederenvervoer via de regelgeving (AMvB) voor capaciteitsverdeling op het spoor.
  6. Investeer in voldoende spoorcapaciteit en elektrificatie van sporen op de Maasvlakte.
 2. Neem nationale regie op de ruimtelijke ordening, infrastructuur en transport, woningbouw en energietransitie. Vertaal dit naar een integrale en haalbare visie en strategie voor een toekomstvast spoornet met heldere kaders voor de leefomgeving en verminderde omgevingshinder en zorg voor een doelmatige verdeling van schaarse spoorcapaciteit en ruimte.
 3. Borgen van de integraliteit, slagvaardigheid en kennis bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in de aansturing van ProRail.

Laat goederenvervoer over het spoor groeien, dan sparen we het klimaat én kan onze economie bloeien.