Menu

Klantenportaal

RailGood

RailGood levert het management van de externe betrekkingen aan ondernemingen in de bedrijfstak railgoederenvervoer in Nederland. Dit gebeurt doelgericht, kostenbewust, onafhankelijk en in goede verbinding met de klanten. RailGood staat voor de ondernemersgeest op het spoor in Nederland.

Externe betrekkingen betreft:

  • de belangenbehartiging bij de Nederlandse overheid en bestuur, mededingingsautoriteit, veiligheidsinspectie, de Nederlandse railinfrastructuurbeheerder, brancheorganisaties van verladers, havens en industrie, havenbedrijven en ketenpartners,
  • de coördinatie van de relatie met het Nederlandse railinfrastructuurbeheer, het contracteren en beïnvloeden van de service levels, prestatieregelingen, algemene voorwaarden, operationele werkwijzen en regelgeving van de Nederlandse railinfrastructuurbeheerder.

RailGood levert daarmee ook een beduidende inhoudelijke bijdrage aan goederenmobiliteitsbeleid in Nederland en in Europa.

De diensten die RailGood levert, dragen op korte, middellange en lange termijn bij aan optimalisering van de bedrijfsvoering en ondernemersruimte van de klanten op het Nederlandse spoor, dusdanig dat dit bijdraagt aan het rendement van de klanten. RailGood maakt zich hard voor zowel de collectieve als individuele belangen van de klanten.

RailGood, goed voor goederenvervoer per spoor!