Menu

Klantenportaal

Missie, ambitie & doel

Missie
RailGood levert met het management van de externe betrekkingen met de politiek, overheid, havenbedrijven en het railinfrastructuurbeheer een basis voor een bedrijfseconomisch gezonde ontwikkeling van het railgoederenvervoer in Nederland en een sterke uitgangspositie in het Europese marktspeelveld.

Ambitie
RailGood staat voor de ondernemersgeest op het spoor in Nederland. RailGood maakt zich hard voor de belangen van de klanten door zich in te zetten voor een veilig, bedrijfseconomisch rendabel, betrouwbaar en flexibel spoorproduct in makkelijk en eerlijk toegankelijke markt. De werkzaamheden worden doelgericht, kostenbewust, onafhankelijk en in goede samenwerking met de klanten uitgevoerd. Tevens wordt een daadkrachtige samenwerking met de Nederlandse overheid en ketenpartners zoals ProRail, havenbedrijven en terminals nagestreefd.

De diensten die RailGood levert, dragen op korte, middellange en lange termijn bij aan optimalisering van de bedrijfsvoering van de klanten. RailGood werkt continu aan verbetering van de ruimte om efficiënt en concurrerend te kunnen ondernemen en gezond te kunnen groeien op het Nederlandse spoorwegennet.

Door goed samen te werken en de krachten te bundelen in RailGood, realiseren de ondernemingen kostenbesparingen op het Nederlandse spoor en realiseren ze synergie in de belangenbehartiging en lobby van de gezamenlijke belangen die altijd worden benaderd vanuit hun strategische, operationele en commerciële belangen en prioriteiten.

Doel
RailGood draagt actief bij aan de verhoging van de veiligheid, bedrijfseconomische rentabiliteit en concurrentiekracht van het spoorgoederenvervoer door met de overheid, infrastructuurbeheer en ketenpartners tot afspraken te komen over reductie van marktbarrières, marktverstoringen en administratieve lasten voor ondernemingen in het spoorgoederenvervoer in Nederland alsmede over de capaciteit op het Nederlandse spoorwegennet voor de groei van het goederenvervoer, gebruiksvergoedingen, service levels, prestatieregelingen, spoorcapaciteit voor goederenvervoer en operationele werkwijzen en regelgeving van het railinfrastructuurbeheer.

RailGood maakt de daarbij juiste keuzes in:

  • De belangenbehartiging van de bedrijfstak spoorgoederenvervoer in Nederland bij de totstandkoming van mobiliteitsbeleid, railinfrastructuurbeleid en nieuwe wet- en regelgeving;
     
  • De coördinatie van de relatie met ProRail voor de afspraken in de netverklaring en toegangsovereenkomst over de gebruiksvergoedingen, service levels, prestatieregelingen, spoorcapaciteit voor goederenvervoer en operationele werkwijzen en regelgeving van het railinfrastructuurbeheer met betrekking tot goederenvervoerders en andere gerechtigden in het goederenvervoer.