Menu

Klantenportaal

Nieuws

Concurrerende en toekomstvaste afwikkeling van het goederenvervoer per spoor

3 Maart 2020

RailGood en organisaties van bewoners langs het spoor bieden op 4 maart 2020 een open brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer aan waarin gezamenlijk aandacht wordt gevraagd voor:

 • een concurrerende en toekomstvaste afwikkeling van het goederenvervoer per spoor dat in staat is om de voor het klimaat zo noodzakelijke modal shift van weg naar spoor te realiseren, mede als back-up voor verladers wanneer de binnenvaart wordt gehinderd door te hoge en te lage waterstanden,
 • gecombineerd met een vermindering van de omgevingseffecten die bewoners in de directe omgeving van het spoor ondervinden door structureel intensiverend treinverkeer over een spoornet dat er vaak al 150 jaar ligt, inmiddels ook dwars door bewoond gebied dicht langs het spoor.

Dit vraagt om prioriteit en urgentie voor forse investeringen in een goed ingepast en concurrerend spoornet in Nederland, dat naadloos aansluit op het spoornet in omringende landen.

Om deze complexe puzzel voor de komende 100 jaar nu eindelijk eens goed te leggen samen met de direct belanghebbenden, pleiten wij voor het volgende:

 • Leef het verdrag van Warnemünde [http://www.wedebruch.de/gesetze/inter/betuwevertrag.htm] na door te investeren in het aanleggen en verbeteren van spoorverbindingen tussen de Betuweroute en de grensovergangen Oldenzaal (Noordtak) en Venlo (Zuidtak) én werk daarnaast in de samenwerking met België en Duitsland actief aan de realisatie van 3RX (de IJzeren Rijn via Venlo).
 • Creëer en realiseer samen met vervoerders, bewoners en regio’s een Grand Design Spoorvervoer dat alle uitdagingen het hoofd biedt:
  • groei van goederenvervoer over spoor
  • groei van reizigersvervoer en internationale hoge snelheidslijnen
  • een leefbare en een nog veiligere omgeving voor spoorbewoners met beperking van omgevingseffecten door treinverkeer.
 • Ontwikkel vanuit dit Grand Design Spoorvervoer op de korte en middellange termijn een voor alle partijen behapbare migratiestrategie en voer deze uit. Dusdanig dat we met elkaar in Nederland de groei van het spoorgoederenvervoer, de intensivering van het personenvervoer op het spoor én de beheersing van de omgevingseffecten van het groeiende spoorverkeer beter onder controle te krijgen. Om de omgevingseffecten effectief te verminderen, is het op korte termijn reeds noodzakelijk om:
  • fors te investeren in geluid- en trilling-absorberende en goed onderhouden infrastructuur (spoor en overwegen),
  • aanpassingen aan woningen om omgevingseffecten te verminderen structureel te subsidiëren,
  • de inzet van geluidsarm materieel en continue borging van een goede wielkwaliteit stimuleren en subsidiëren.

Bekijk hier de open brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer.