Menu

Klantenportaal

Nieuws

RailGood, het samenwerkingsverband van spoorgoederenondernemers, groeit

7 Februari 2017

De spoorgoederenvervoerders B-Logistics, Captrain Netherlands en Rail Transport Service hebben zich in februari ook bij RailGood aangesloten. Een jaar geleden sloegen Rotterdam Rail Feeding, LOCON Benelux, LTE Netherlands, TX Logistik en DistriRail de handen ineen met RailGood. Inmiddels vertegenwoordigt de ondernemersorganisatie het merendeel van de spoorgoederenvervoerders in Nederland. RailGood coördineert namens genoemde partijen de relatie met ProRail en verzorgt de externe betrekkingen met de overheid en ketenpartners.

RailGood staat voor de ondernemersgeest op het spoor in Nederland. Deze samenwerking en krachtenbundeling realiseert kostenvoordelen bij de inkoop van diensten bij ProRail. RailGood zet zich proactief in om het ondernemersklimaat op het spoor én de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer in Nederland verder te versterken. De ondernemersorganisatie maakt zich daarbij hard voor een veilig, bedrijfseconomisch rendabel en betrouwbaar spoorproduct.

Het belangrijkste doel van RailGood is verbetering van de prijs/kwaliteitsverhouding van de spoorcapaciteit in Nederland. RailGood is hierover continu in onderhandeling met ProRail. Nieuwe wetgeving voor de infraheffingen op het spoor wordt in 2017-2018 ingevoerd. Samen met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gezocht naar de mogelijkheden om de kosten van het Nederlandse spoor voor het goederenvervoer te reduceren. Na een decennium van continue en significant stijgende infraheffingen, heeft de goederenmarkt geen draagkracht voor extra lasten. RailGood wijst de door staatsecretaris Dijksma voorgenomen dieseltax ten zeerste af. Dit torpedeert de concurrentiepositie van het Nederlandse spoorgoederenvervoer, dat afhankelijk is van een efficiënte inzet van dieseltractie. Een dieseltax benadeelt verder het schonere en veilige spoorgoederenvervoer ernstig ten opzichte van de truck en binnenvaart. Een groot deel van de goederentreinen rijdt elektrisch.

Net als in Duitsland is het noodzakelijk dat ook Nederland langjarig een stabiele ontwikkeling van de infraheffingen invoert. Ruim 85% van de goederentreinen passeert de Nederlands-Duitse grens. Naadloze aansluiting van de Nederlandse infraheffingen, treinpaden en werkwijzen op Duitsland is cruciaal. De Nederlandse infraheffing op het spoor is per treinkilometer nu hoger dan de Duitse, terwijl Duitsland ook een kilometerheffing (de Maut) voor de truck kent en Nederland niet. In het nieuwe infraheffingssysteem moet de overheid meer oog hebben voor de gelijkheid van het marktspeelveld tussen modaliteiten en landen. Spoor wordt op concurrentieachterstand gezet doordat op het gehele spoornet, inclusief de opstelsporen, forse infraheffingen moeten worden afgedragen. Dit in tegenstelling tot de truck. De binnenvaart is vrijgesteld van infraheffingen.

24x7 beschikbaarheid van spoorcapaciteit tussen de havens, industrie, railterminals en hun achterland vraagt komende jaren aandacht. Infrastoringen en onverwachte herstelwerkzaamheden aan het spoor, zoals recent de Moerdijkbrug, moeten fors verminderen. De komende jaren nemen de werkzaamheden aan het Nederlandse spoor naar verwachting toe. Tegelijkertijd wordt het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen aangelegd. In 2016 kon het railgoederenvervoer worden afgewikkeld tijdens langdurige werkzaamheden aan het derde spoor. Intensieve en goede samenwerking tussen de spoorgoederenvervoerders, ProRail, DB Netze en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakte dit mogelijk. Ook komende jaren is deze samenwerking onverminderd noodzakelijk. Daarbij moet worden voorkomen dat extra Nederlandse wet- en regelgeving bovenop de Europese wetgeving het vrije en efficiënte verkeer van goederen in Europa via het Nederlandse spoornet belemmert.

Voor een gezond spoorgoederenvervoer in Nederland moet het aantal railverkeersbeveiligingssystemen op afzienbare termijn worden teruggebracht naar één systeem. Zoals nu in Duitsland reeds het geval is. De uitrol van het European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) in Nederland mag niet leiden tot extra kosten van tractie en nieuwe toegangsbarriéres in de geliberaliseerde spoorgoederenmarkt. Op de cruciale Basisnetroute tussen het chemiecomplex Chemelot in Limburg en de grensovergang Venlo moet de Nederlandse exoot ATB NG snel worden vervangen door een breed beschikbaar en betaalbaar railverkeersbeveiligingssysteem.

Last but not least zet RailGood zich in voor vernieuwingen en strategische partnerships om voor klanten, ketenpartners en hulpdiensten eenvoudige toegang tot transportinformatie te realiseren.