Menu

Klantenportaal

Nieuws

Sterkten spoorgoederenvervoer voor Europese supply chain worden extra zichtbaar in de Corona-crisis

22 Maart 2020

Click here for this RailGood news flash in English

Het coronavirus stelt ons allemaal op de proef, zowel privé als zakelijk. Als spoorgoederen-vervoersector hebben we een speciale verantwoordelijkheid om de bevoorrading van de Europese bevolking én de economie snel, efficiënt en betrouwbaar te garanderen.

Rail freight transport, a reliable partner in logistics.

Juist nu komen de sterkten en voordelen van het spoorgoederenvervoer goed naar voren:

 • Goederenvervoer per spoor is in staat met maar weinig mensen grote hoeveelheden goederen verplaatsen. Dat vermindert het risico op overdracht van het Corona-virus substantieel.
 • Er is voldoende capaciteit op de goederentreinen en indien nodig, kunnen bedieningsfrequenties worden verhoogd.
 • De bij RailGood aangesloten spoorgoederenvervoerders, intermodale operatoren en spoorexpediteurs staan graag klaar om aan klanten passende transport- en logistieke oplossingen te bieden.
  Het personeel in de spoorgoederensector is gemotiveerd om goede transportdiensten te realiseren en de klanten goed te bedienen.
 • Tijdens deze grote Corona-crisis moeten we daarbij alle gezondheidsvoorschriften en adviezen van de gezondheidsautoriteiten opvolgen. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we allemaal gezond blijven!

Voor veel gestelde vragen over het coronavirus en gezondheid, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-gezondheid

Op korte termijn is er reeds handelend opgetreden om problemen zo snel mogelijk aan te pakken en risico’s te beheersen:

 • De spoorgoederenvervoerders hebben tijdig, veelal afgestemd, maatregelen getroffen om het risico op infectie met het COVID-19 (Corona) virus te verminderen.
 • Tijdelijke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat operationeel personeel van spoorgoederenvervoerders en spoorbeheerders niet kunnen worden ingezet omdat geplande keuringen, begeleiding en herinstructies niet kan plaatshebben in de komende weken, mogelijk maanden, door beperkingen in verband met de uitbraak van het Corona-virus.

Wat zijn op korte termijn belangrijke maatregelen die RailGood vraagt van overheid en spoorbeheerders?

 1. Waarborgen dat altijd een achterlandspoorverbinding van en naar de zeehavens, multimodale knooppunten en industriële complexen 24/7 open is bij de spoorwegbeheerders.
 2. Een tijdelijke stopzetting van de parkeertarieven voor spoorwagons en locomotieven om de kosten van de spoorgoederenvervoerders te drukken.
 3. Hoge prioriteit heeft dat de internationale machinisten moeten kunnen blijven overnachten met diner/ontbijt naar/van hun op-/afstapplaats kunnen blijven rijden per auto/taxi.
 4. Onderhoudsfaciliteiten voor rollend materieel moeten open blijven en mobiele onderhoudsteams moeten hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren.
 5. Efficiënte grensoverschrijdende verplaatsingen voor machinisten, wagencontroleurs en onderhoudspersoneel moet worden geborgd.

Voor meer informatie zie:

Spoorgoederenvervoer cruciaal voor Europese supply chain, juist tijdens de Corona-crisis

Strengths rail freight transport become more visible in Corona crisis